close
Vážení uživatelé,
16. 8. 2020 budou služby Blog.cz a Galerie.cz ukončeny.
Děkujeme vám za společně strávené roky!
Zjistit více

Vážení uživatelé,
16. 8. 2020 budou služby Blog.cz a Galerie.cz ukončeny.
Děkujeme vám za společně strávené roky!

Předjaří pod horami 25.2. a 8.3.2017

16. března 2017 v 0:15 | Zdenka |  MOJE TOULKY 2017

1. část předjaří 25.2.2017

Z jesenických hor se pomalu plíží do podhůří chladné předjaří, ze sněhu se klubou sněženky a bledule, první poslové jara. Na horách zatím panuje královna zimy, dostatek sněhu stále láká lyžaře na sjezdovky, v běžeckých stopách je docela velký provoz. V sobotu dne 25.2.2017 se vydávám na nenáročnou relaxační procházku v okolí Bludova, půjdu asi dva kilometry k Bludovečku, oblíbenému místu obyvatel z celého okolí. Pokračovat budu dále do Bludova, zastavím se v cukrárně na kávu a nakouknu krátce k zámku. Mám dobrý pocit, slunečný den je jako malovaný.


Na Bludovečku (něm. Blauda Höfel) je nejen hospodářský dvůr s chovem koní, ale i velká otevřená obora s přilehlým lesem, kde žije celoročně srnčí, dančí a jelení zvěř. V 16. století je zde připomínán chov s počtem až dvou tisíc ovcí.
Na pastvině pod lesem se drží zbytky sněhu. Nedaleko v lesích, pod vrcholem Chocholíku (531m), se nachází pozůstatky bývalého bludovského hradu. Místo se nazývá Hradisko. V této oboře se pohybují dnes dva koně, nikoho si nevšímají, zajímá je jen denní dávka slámy. Jsou zvyklí na každodenní turisty a pokřikující děti.
Jsem v místě blízko obory. Pod bludovským hradem byl v 16. století vybudován Přemkem ze Žerotína tzv. Horní dvůr se zmíněnými hospodářskými budovami. Pravděpodobně v roce 1520 byl vybudován Zámeček (panský dům) v místě budovy na snímku. V době, kdy byla postavena tvrz a později zámek v tzv. Dolním dvoru v obci Bludov, byl panský dům změněn na zájezdní hostinec. V počátku 19. století byl výletním místem s vybavenou taneční síní. Hostinec byl tehdy pojmenován Korbelík. V letním období se zde konaly taneční zábavy a mnoho dalších akcí. Koncem 20. století byla postavena nová budova a sloužila nějaký čas jako nevěstinec. Nový vlastník koupil budovu v roce 2011, upravil vnější i vnitřní prostory a provozuje restauraci s výbornou kuchyní.
V okolí restaurace majitel zhotovil různé objekty pro dětské hrátky, na obrázku chaloupka, usazena na torzu bývalé lípy.
Okolí restaurace je obklopeno lesem s listnatými stromy a mnoha balvany, rozsetými po celém území poblíž Hradiska. K Hornímu dvoru se vztahuje několik pověstí, např. ve sklepě Zámečku se ukrývali Čeští bratři po bitvě na Bílé hoře, mezi nimiž měl být i učitel národů Jan Amos Komenský. Měli svoji modlitebnu a dokonce ve sklepení vchod do dlouhé podzemní chodby k bludovskému hradu a dále k hradu Brníčko.
Hradisko ukrývá nedaleko v lese zříceninu středověkého hradu ze 13. století. Hradní zbytky jsou téměř nerozeznatelné, je viditelný jen mohutný příkop, oddělující plošinu s těžko viditelnými obrysy. Hrad založili potomci markraběte Bluda z Bludova.
Pokračuji po asfaltové cestě s názvem K Zámečku. Procházím kolem blátivé cesty a váhám, zda se vydat k hradu nebo se raději vyhnout blátu.
Cestou do kopce je to asi 500m ke zřícenině hradu. Po moravských markrabatech získali hrad počátkem 15. století Heraltové z Kunštátu, za husitských válek byl hrad v rukou Zikmundova, stoupence Beneše z Valdštejna a po krátkém čase byl v držení Tunklů z Brníčka. Hrad byl nakonec dobyt a zničen v době česko-uherských válek v roce 1468 vojskem uherského krále Matyáše Korvína.... Lesy Chocholíku jsou od léta do října místem houbařské sezóny.
V blízkosti cesty, na louce zv. Pod pasekou v jihovýchodní části pod Hradiskem, se nachází kopie socha sv. Rocha.
Na louky zv. Trhovice vpravo od cesty, navazují domy obce Bludov. V pozadí jsou kopce se zbytkem sněhu Hanušovické vrchoviny (s průměrnou výškou kolem cca 400-500m), v popředí vpravo kopce nad Vlčím dolem, v jehož údolí bylo v minulosti hojně navštěvované koupaliště.
Terén blátivého pole po zimě se nazývá Dolečky, v pozadí vlevo část Bludovské stráně s naučnou stezkou a rozhlednou.
Cestou míjím kapličku sv. Anny z konce 17. století. V době Marie Terezie měla být kaple zbourána a rozebrána. Dokonce sloužila myslivcům jako sklad střeliva. V 19. století se užívala při Křížových dnech. Kaplička postupně chátrala. Pro zachování památky, majitelé pozemků darovali kapličku obci Bludov. Obec s členy KDU-ČSL provedla stavební úpravy.
Konečná část obce Bludov pod lomem.
Centrální část obce Bludova.
Cestou stále dolů z kopce od Bludovečku se zastavuji u kostela sv. Jiřího. Byl postavený na místě dřevěného kostela z roku 1350. Přestavěn byl koncem 16. století Českými bratry, v druhé polovině 18. století byl rozšířen o věž a sakristii. Během věků docházelo k několika různým úpravám, v nedávné současnosti (koncem 20.století) byla zrenovována střecha a instalované nové zvony firmou ze Zbraslavi. Na kostel navazuje Žerotínská hrobka z let 1838, opatřena zamřížovanými okny a prostým empírovým vstupem. Před kostelem se nachází socha sv. Rocha, umístěna v roce 2008... Po malé zastávce zamířím ještě k zámku a projdu se přilehlým zámeckým parkem.
V místě bývalého Dolního dvora zde byla tvrz ze 16. století majitele Jana z Boskovic. Přestavbu tvrze na zámek zahájil v 18. století hrabě Kryštof Pavel z Lichtenštejna ve tvaru "U". Později, ještě za Lichtenštejnů, došlo k barokní přestavbě. Po roce 1989 byla v restituci polovina zámku předána synovi Heleny Žerotínové, ing. Karlu Mornsteinu. Zámek je obklopen anglickým parkem se vzácnými památnými stromy (lípy velkolisté, dubů letních), se stářím 300 - 400 let. Před zámkem u křižovatky, směrem k Šumperku, je lípá malolistá, stářím více než 600 let a obvodem 7,35 m. V parku zámku začíná naučná stezka Bludovská stráň, dlouhá asi 5 km. Stezku a její zajímavosti jsem popsala v červenci 2015:
Vycházím ze zámeckého parku a jdu cestou se zbytky zmrzlého sněhu směrem k místu, kterému se říká Gryngle, se starými stromy až 300 let i více. Zanedlouho v rozkvětu jara, se lesík Gryngle pokryje bílým lánem sasanek. Chvíli postojím a vracím se zpět. Půjdu pěšky stejnou cestou k Bludovečku.
Pohled směrem k zámku. Po vleklých restitučních řízení byl zámek nakonec ke konci 20. století navrácen do rukou Žerotínů. V zámku jsou pořádány různé kulturní akce a svatby, prohlídky interiéru zámku se nekonají. Majitel zámku nabízí jen čtyři pokoje k ubytování.

2. část předjaří 8.3.2017

Po několika dnech se vydávám ve středu 8.3.2017 do přírodního parku Březná v blízkosti Štítů. V přírodním parku, kromě bledulí, se v řídkých lesích parku objevují záplavy sasanek, petrklíčů, v létě jsou louky plné kopretin, zvonků lučních, kakostů a vonící mateřídoušky. Procházka do tohoto malebného koutu Nízkého Jeseníku je místem, kam se ráda vracím.
Předjaří je obdobím, kdy pozvolna končí zimní království, obdobím deště nebo napadaného mokrého sněhu, studeného povětří, luk se slehnutou nevábnou trávou, pozůstatků ledu na lesních cestách nebo zamrzlého rybníčku.
Procházím kolem malého rybníčku s polámaným rákosím z minulého roku. Občas šlápnu do dolíků s kalužemi, pokryté chuchvalci mokré trávy. V botách mám nepříjemné vlhko.
Svahy v okolí Králové hory (602m) jsou součástí přírodního parku Březná, vyhlášeného 1.6.1997 Okresním úřadem v Šumperku. Jeho posláním je zachování typické krajiny Zborovské vrchoviny (součást Zábřežské vrchoviny), ochrana lokalit s chráněnými rostlinami a živočišnými druhy. Zajímavostí území jsou balvanová moře, mrazové sruby s výškou až 10 m a hluboké údolí řeky Březné a Moravské Sázavy. Tento krásný kout s rozlohou 11600 ha je mnohým turistům neznámý. Scházím z mírného kopce do údolí s potůčkem.
Ve stínech na okraji lesa se ještě drží zbytky sněhu. Malý potůček stéká z kopce, příjemně bublá a jeho okraje zdobí první jarní kvítka bledulí, poslů jara.
Bledule jarní je ohroženým druhem a je chráněná podle zákona o ochraně přírody a krajiny.
Některé nižší stvoly bledulí proráží suché listí a trávu z loňského podzimu.

U potůčku se bledule vyhřívají na jarním sluníčku, pod jehož paprsky se rychleji rozvíjí.
Krása "zvonků" je půvabem jara.

V porostech mezi stromy jsou místy rozlehlé koberce bledulí.


Předjaří pod horami za pár týdnů odletí a příroda se narodí do nových dnů rozkvetlého jara. Nastane probouzení stromů, pampelišky budou zářit zlatavými barvami, dnešní bledule a sněženky příroda nahradí jinou nádhernou květenou, ze všech stran se budou ozývat melodie a šveholení ptáčků, vítající jaro k naší radosti.


Zdroj: volně upraveno z webu obce Bludov, Vlastivědy Jesenicka
 

1 člověk ohodnotil tento článek.

Komentáře

1 Tomáš | Web | 18. března 2017 v 16:39

Když slunečné je předjaří,
výlety se podaří :-)

A vy jste to krásně vychytala. Je osvěžující vidět nějaké ty prosluněné fotky po ne zrovna přívětivém aktuálním počasí. Bludoveček v první části jsem samozřejmě poznal, ale kde je ten rybníček z části druhé? Vypadá to tam moc hezky a možná bych tam taky někdy rád vyrazil. Předem díky za odpověď a přeji příjemný víkend 8-)

2 Zdenka | 19. března 2017 v 0:14

[1]: Rybníček se nachází směrem od Zborova u křižovatky k Horním Studénkám, poblíž obory v kopci. Je to poblíž nějaké zemědělské firmy a rybníček je naproti. Podle mapy je to u cyklostezky č.6229..Přeji také pohodový víkend. :-)

3 Tomáš | Web | 21. března 2017 v 13:56

[2]: Zkusil jsem si to najít na mapě a pokud jsem našel správně, tak bych vůbec nečekal, že to bude ono :-D Každopádně procházka krásná. Já teď marodím se záhnětem dutin a pak mě čeká ještě něco, tak budu cestovat alespoň virtuálně s vámi. Přeji hezký den :-)

4 Zdenka | 22. března 2017 v 19:57

[3]: Rybníček mě zaujal pro zamrzlou hladinu, jinak bych si ho nevšimla. Záněty dutin jsem měla dříve často, tak vím co to je. Přeji Vám, abyste překonal všechny trampoty a mohl opět brouzdat v přírodě...:-), držím Vám pěsti.  Hezké jarní dny.

5 Jára | Web | 23. března 2017 v 7:53

Opět jsem si krásně početla a pokochala se nádhernými fotografiemi Bludova a Bludovečku. Je dobře, že se zámku ujal nový majtel. I když není pro veřejnost přístupný, je to lepší, než kdyby chátral a nakonec spadl nebo musel být zbourán, jako mnoho jiných zámků, zámečků nebo kostelů.... Je tam opravdu nádherně a určitě se k tomuto článku s fotografiemi ještě několikrát vrátím. Ráda si prohlížím zajímavé fotografie i několikrát a tady je k čemu se vracet.  Děkuji za krásně strávenou chvilku nad krásnými fotografiemi a článkem. Přeji Krásné jarní dny.

6 Mirkaw | 25. března 2017 v 12:34

Pěkně popsáno, doplněno  zajímavými informacemi o navštívených místech a zpestřeno fotografiemi, na které se vždy ráda podívám. :-)Přeji hezký den a už se těším na další toulky. :-)

7 Zdenka | 25. března 2017 v 14:22

[5]:Mockrát děkuji za Vaše hodnocení a jsem potěšena, že se Vám fotky z našeho kraje líbí..:-) I já se ráda podívám na Vaše fotografie z Vašeho kraje. Myslím si, že obě jsme na stejné vlně..:-) a obě se rády touláme v přírodě..:-) Krásné jaro přeji.

[6]: Pokaždé, když píšu článek, se pokaždé dozvídám nové informace a to mě baví..:-) Těší mě, že brouzdáte krajinou Jesenicka spolu se mnou...krásné jaro přeji. :-)

Komentáře jsou uzavřeny.


Aktuální články

Reklama